ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΔΟΚΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο δοκιμαστήριο αντλιών μπορούν να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:

 • Μονοβάθμια φυγοκεντρική αντλία με απόληξη απορρόφησης
 • Σπειροειδές κέλυφος με δακτυλίους τριβής που αντικαθίστανται εύκολα
 • Φτερωτή δυναμικά ζυγοσταθμισμένη σύμφωνα με το ISO 1940 κατηγορία 6.3
 • Αξονική αναρρόφηση και ακτινική κατάθλιψη
 • Σταθερός στυπιοθλίπτης για θερμοκρασίες έως και 110 οC (τυπική διάταξη)
 • Μηχανικό στεγανωτικό παρέμβυσμα για θερμοκρασίες έως και 140 οC
 • Κάθετη διάταξη

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υδραυλικά χαρακτηριστικά εφικτών δοκιμών

 • Ροές έως και 15000 m3/h
 • Πίεση έως και 60 bar
 • Ισχύς έως και 430 HP (315 kW)
 • Δοκιμές NPSH

Δυνατότητες γενικών δοκιμών

 • Κάθετες αντλίες με μήκος έως και 7.000 χιλιοστά
 • Αντλίες αξονικής και μικτής ροής με διάμετρο φτερωτής έως και 900 χιλιοστά
 • Δυνατότητα δοκιμών σε έξι διαφορετικούς πάγκους δοκιμών, ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος της εκάστοτε αντλίας

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ -
ΠΡΟΤΥΠΑ-
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ

Μέτρηση της ροής

 • Με τα διαφράγματα τύπου NORM BLENDE σύμφωνα με το DIN 1952-11/1948 και το 8/1971
 • Με ηλεκτρομαγνητικά ροόμετρα (επαγωγική μέτρηση) και μετατροπή ψηφιακού σήματος

Μέτρηση της πίεσης

 • Με σωλήνες ψευδαργύρου σχήματος U για πιέσεις έως και 1 bar (10 m H2O)
 • Με μανόμετρο τύπου Bourdon (WIKA K1 0.6) για πιέσεις έως και 60 bar (600 m H2O)
 • Με σωλήνες ψευδαργύρου σχήματος U για μέτρηση του κενού (δυνατότητα δημιουργίας κενού)

Μέτρηση της ισχύος

 • Με τη συσκευή ανάλυσης της ενέργειας ELCONTROL MICROVIP K11 (ψηφιακή)
 • Με ψηφιακό μετατροπέα ροπής για ειδικές δοκιμές και άμεση μέτρηση της ροπής του άξονα της αντλίας

Μέτρηση της ροής

 • Με τα διαφράγματα τύπου NORM BLENDE σύμφωνα με το DIN 1952-11/1948 και το 8/1971
 • Με ηλεκτρομαγνητικά ροόμετρα (επαγωγική μέτρηση) και μετατροπή ψηφιακού σήματος

Πρότυπα δοκιμών - Βαθμονόμηση

 • Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9001 και καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του εργοστασίου δοκιμών
 • Οι δοκιμές συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 9906
 • Είναι δυνατή η βαθμονόμηση των μανομέτρων με μηχανή ελέγχου του νεκρού φορτίου.