ΜΟΝΑΔΑ V ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, 660 MW ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
— Πτολεμαΐδα, Ελλάδα

Αντλίες πρωτεύοντος κυκλώματος ψύξης με νερό

  • MVr 1520KM/1-1800/1800
  • 2 τεμάχια
  • Q=25600 m3/h
  • H=25,5 μέτρα
  • Κινητήρας: 2570 kW / 10.000 V / 424 RPM

Αντλίες δευτερεύοντος κυκλώματος ψύξης με νερό

  • MVr 850XVFr/1-1200/700
  • 2 τεμάχια
  • Q=5000 m3/h
  • H=38,5 μέτρα
  • Κινητήρας: 800 kW / 10.000 V / 988 RPM

dppumps

dppumps

dppumps

dppumps

dppumps

dppumps

dppumps