ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΙΚΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BOOSTER
ΤΥΠΟΣ BS

ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Μονοβάθμιες ή πολυβάθμιες αντλίες
  • Οριζόντια ή κάθετη διάταξη
  • Χωρητικότητα έως και 0,5 m3/h - 20 m3/h
  • Συνολικό ύψος έως και 30 μέτρα ~ 250 μέτρα
  • Υλικά κατασκευής: Χυτοσίδηρος ή ανοξείδωτος χάλυβας 
  • Στεγανοποίηση με μηχανικό στεγανωτικό παρέμβυσμα
  • Μονοβάθμιος ηλεκτρικός κινητήρας (230 V / 50 Hz) έως και 2,4 kW
  • Τριφασικός ηλεκτρικός κινητήρας (400 V/440 - 50 Hz/60 Hz)
  • Το μέγεθος του δοχείου πίεσης εξαρτάται από την εφαρμογή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο έλεγχος του συστήματος επιτυγχάνεται μέσω ενός διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της πίεσης για μονάδες μονοβάθμιων αντλιών και με έναν πίνακα ελέγχου για τις μονάδες  τριφασικών αντλιών.