ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΑΝΤΛΙΕΣ
SP H/VD/VW/VD-MSL/SC/DC/V/K

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 • Απλή έδραση δεν απαιτείται θεμελίωση
 • Δεν απαιτείται στυπιοθάλαμος
 • Αυτόματη λειτουργία με διακόπτη που λειτουργεί με πλωτήρα
 • Γερή κατασκευή
 • Σπειροειδές κέλυφος
 • Εύκολος καθαρισμός μέσω της αναρρόφησης και των σπειροειδών οπών καθαρισμού

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

 • Λύματα που δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία και έλεγχο
 • Εκσκαφές και λατομεία
 • Βιομηχανικά απόβλητα
 • Επεξεργασία τροφίμων και ζυθοποιίες
 • Υγρό με μεγάλα στερεά σωματίδια και ινώδη υλικά
 • Λάσπη και ιξώδη υγρά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 • Χωρητικότητα έως και: 6000 m3/h
 • Συνολικό ύψος έως και: 80 μέτρα
 • Μη εμφράξιμη φτερωτή απλού ή διπλού τύπου και με σύστημα περιδίνησης

ΥΛΙΚΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 • Χυτά μέρη: χυτοσίδηρος, κράματα χαλκού, ανοξείδωτος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας διφασικός (Duplex) και Super Duplex
 • Κατασκευασμένα μέρη: χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας διφασικός (Duplex) και Super Duplex

ΔΙΑΤΑΞΗ 
ΑΝΤΛΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ 
ΦΤΕΡΩΤΗΣ