ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BOOSTER
 ΤΥΠΟΥ BL

ΓΕΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα συστήματα ενίσχυσης BL είναι ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ κατασκευές αποτελούμενες από δύο έως και έξι πανομοιότυπες αντλίες. Ο αριθμός των αντλιών υπολογίζεται βάσει της συνολικής κατανάλωσης νερού της κύριας αντλίας, η οποία μπορεί να καλύψει την κατανάλωση νερού σε περιόδους χαμηλών απαιτήσεων. Η λειτουργία των συστημάτων επιτυγχάνεται με αισθητήρες πίεσης και ηλεκτρονικό έλεγχο βάσει της κυκλικής λειτουργίας των αντλιών, καθώς και της παράλληλης λειτουργίας τους σε περίπτωση που υπάρχουν δύο αντλίες. Για συστήματα με περισσότερες από δύο αντλίες, περιλαμβάνεται σύστημα αυτόματου ελέγχου PLC.

ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Μονοβάθμιες ή πολυβάθμιες αντλίες
  • Οριζόντια ή κάθετη διάταξη
  • Συνολικό ύψος 30 μέτρα ~ 250 μέτρα
  • Υλικά κατασκευής: Χυτοσίδηρος ή ανοξείδωτος χάλυβας
  • Στεγανοποίηση με μηχανικό στεγανωτικό παρέμβυσμα
  • Μονοβάθμιος ηλεκτρικός κινητήρας (230 V / 50 Hz) έως και 2,4 kW
  • Τριφασικός ηλεκτρικός κινητήρας (400 V/440 - 50 Hz/60 Hz)
  • Το μέγεθος του δοχείου πίεσης ορίζεται ανάλογα με την εφαρμογή
  • Κοινοί συλλέκτες αναρρόφησης - κατάθλιψης σύμφωνα με την υπολογισμένη διάμετρο
  • Συλλέκτες από χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Με τα συστήματα BL επιτυγχάνεται λειτουργία σταθερής κατάστασης σε εγκαταστάσεις όπου η υδροδότηση παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις:

Τουριστικές εγκαταστάσεις

Βιομηχανική παραγωγή

Γεωργία κ.λπ.