ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BOOSTER ΜΕ INVERTER (VFD) -
ΤΥΠΟΣ BV

ΓΕΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η βασική θεωρία για τη λειτουργία των συστημάτων ενίσχυσης που λειτουργούν με ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ, είναι τυπική, με τα συνήθη συστήματα ενίσχυσης. Η διαφορά ως προς τη λειτουργία έγκειται στο ότι η μετάδοση της κίνησης γίνεται από έναν μηχανισμό μεταβλητής συχνότητας (ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑΣ - INVERTER), ο οποίος είναι τοποθετημένος σε έναν πίνακα ελέγχου ή είναι στερεωμένος στον ηλεκτρικό κινητήρα κάθε μονάδας αντλίας. Ο έλεγχος επιτυγχάνεται μέσω των αισθητήρων πίεσης, με σταθερή κατάσταση της πίεσης του συστήματος έως και 0,1 bar.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 • Μείωση λειτουργικού κόστους
 • Λειτουργία σταθερής κατάστασης κατά την υδροδότηση
 • Χωρίς υδραυλικές διαδρομές
 • Χαμηλό επίπεδο θορύβου κατά τη λειτουργία
 • Μεγάλη διάρκεια ζωής και λειτουργίας της αντλίας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Με τα συστήματα BL επιτυγχάνεται λειτουργία σταθερής κατάστασης σε εγκαταστάσεις όπου η υδροδότηση παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις:

Τουριστικές εγκαταστάσεις

Βιομηχανική παραγωγή

Γεωργία κ.λπ.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Μονοβάθμιες ή πολυβάθμιες αντλίες
 • Οριζόντια ή κάθετη διάταξη 
 • Συνολικό ύψος 30 μέτρα ~ 250 μέτρα
 • Υλικά κατασκευής: Χυτοσίδηρος ή ανοξείδωτος χάλυβας
 • Στεγανοποίηση με μηχανικό στεγανωτικό παρέμβυσμα
 • Μονοβάθμιος ηλεκτρικός κινητήρας (230 V / 50 Hz) έως και 1,5 kW
 • Τριφασικός ηλεκτρικός κινητήρας (400 V/440 - 50 Hz/60 Hz)
 • Το μέγεθος του δοχείου πίεσης ορίζεται ανάλογα με την εφαρμογή
 • Κοινοί συλλέκτες αναρρόφησης - κατάθλιψης σύμφωνα με την υπολογισμένη διάμετρο
 • Συλλέκτες από χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα 
 • Όλος ο εξοπλισμός είναι πιστοποιημένος κατά ATEX