ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN 12845

ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 12845 
ΟΡΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

  • Οι αντλίες πρέπει να είναι με απόληξη απορρόφησης
  • Η σύζευξη των κινητήρων με τις αντλίες πρέπει να γίνεται μέσω ελαστικού συνδέσμου
  • Ο κατασκευαστής του πετρελαιοκινητήρα πρέπει να πληροί το πρότυπο κατασκευής ΕΝ 12845 σχετικά με τους πετρελαιοκινητήρες
  • Ο έλεγχος της λειτουργίας κάθε αντλίας πρέπει να επιτυγχάνεται με ξεχωριστό πίνακα ελέγχου για καθεμία
  • Στην αναρρόφηση και κατάθλιψη κάθε αντλίας πρέπει να εγκατασταθεί ένα μανόμετρο και δύο αισθητήρες πίεσης, με ειδική υδραυλική σύνδεση, ώστε να επιτυγχάνεται πάντα με ασφάλεια η εκκίνηση – διακοπή του συστήματος.