ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ


ΚΟΙΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Συστήματα συνδεδεμένα σε κοινή βάση, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα βάσει των πολύ ειδικών απαιτήσεων του πελάτη σύμφωνα με την προσέγγιση «Engineer - to - Order» (ETO).


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

  • Τροφοδοσία καυσίμων GT
  • Μεταφορά πετρελαίου

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

  • Αντλίες
  • Κινητήρες
  • Πίνακας ελέγχου
  • Διπλό φίλτρο καυσίμου (Ο βαθμός φιλτραρίσματος καθορίζεται από τις προδιαγραφές της εφαρμογής)
  • Μεταβιβαστής μέτρησης της πίεσης και της θερμότητας
  • Βαλβίδες και υδραυλικός εξοπλισμός
  • Ροόμετρο (δυνατότητα εκχώρησης αρμοδιότητας)
  • Όλος ο εξοπλισμός είναι πιστοποιημένος κατά ATEX