ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 

CVP-NA
ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  &
ΟΦΕΛΗ

 • Σπειροειδές κέλυφος από σκυρόδεμα και χοανοειδές στόμιο αναρρόφησης
 • Αντοχή στη διάβρωση και στην οξείδωση
 • Συγκρότημα που αφαιρείτε με πτερύγια-οδηγούς
 • Υψηλοί ρυθμοί ροής
 • Χαμηλά ποσοστά τριβής
 • Χαμηλό συνολικό κόστος καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής
 • Ομαλή λειτουργία
 • Υψηλή απόδοση (υψηλότερη από τις συμβατικές αντλίες)
 • Προκατασκευασμένα μέρη με ή χωρίς ατσάλινη επένδυση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

 • Συστήματα ελέγχου πλημμυρών
 • Άρδευση
 • Αποστράγγιση
 • Εκτροπή νερού
 • Τροφοδοσία με θαλασσινό νερό
 • Αποστράγγιση δεξαμενών ναυπηγείων
 • Συστήματα ψύξης νερού μεγάλης κλίμακας
 • Συστήματα υδροληψίας υψηλής ροής
 • Συστήματα μεταφοράς υψηλής ροής

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • Χωρητικότητα*: έως και 105000 m3/h
 • Ύψος*: έως και 35 m
 • Ταχύτητα*: 100 - 300 rpm
 • Θερμοκρασία*: 50 °C μέγιστο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Στρογγυλό, τραπεζοειδές ή παραλληλόγραμμο με στρογγυλεμένα άκρα σχήμα σπειροειδούς κελύφους
 • Χυτό περίβλημα, κέλυφος με προκατασκευασμένα μέρη από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα μέρη με ατσάλινη επένδυση ή κέλυφος από προκατασκευασμένα μέρη από σκυρόδεμα με ατσάλινη επένδυση
 • Φτερωτές ημιανοιχτού ή ημικλειστού τύπου 
 • Χρήση των πτερυγίων-οδηγών για μείωση της αξονικής ώθησης και της ταχύτητας ροής με ταυτόχρονη αύξηση της αποδοτικότητας
 • Εξειδικευμένος σχεδιασμός του κιβωτίου απορρόφησης μέσω της χρήσης υδροδυναμικού κώνου εισόδου και της προαιρετικής χρήσης ατσάλινης επένδυσης