ΚΟΧΛΙΑΣ 
ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  • Χωρητικότητα έως και 6 m3/sec
  • Συνολικό ύψος έως και 12 μέτρα
  • Θερμοκρασία έως και 50 oC
  • Κλίση από 30 έως 38

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

  • Σταθερός χειρισμός
  • Ευελιξία ως προς τον σχεδιασμό
  • Απλή και γερή κατασκευή  με μεγάλη διάρκεια ζωής
  • Απλή λειτουργία με υψηλή απόδοση
  • Φιλική προς το περιβάλλον