ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΕΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 60 ετών, η εταιρεία ΔΡΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ ταυτίζεται με τον μηχανικό σχεδιασμό, την παραγωγή και την παροχή αντλιών υψηλής ποιότητας που καλύπτουν ευρύ φάσμα εφαρμογών. Σήμερα η DP PUMPS κατέχει εξέχουσα θέση στους τομείς παραγωγής ενέργειας, ναυτιλίας, κτιριακών κατασκευών, γεωργίας και κατασκευαστικών έργων μεγάλης κλίμακας.

Τα προϊόντα της DP PUMPS προωθούνται μέσω του άρτια οργανωμένου δικτύου πωλήσεων και παρέχεται πλήρης υποστήριξη από τα τμήματα μηχανικών, εξυπηρέτησης και σέρβις.

Το 80% του εισοδήματος της DP PUMPS προέρχεται από τις διεθνείς αγορές, καθώς κατέχουμε δεσπόζουσα θέση στις αγορές της Άπω Ανατολής και έχουμε αξιοσημείωτη παρουσία στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Η DP PUMPS εφαρμόζει μια απόλυτα παραγωγική διαδικασία, με σύγχρονα εργοστάσια παραγωγής και χυτήρια. Για την εταιρεία μας η ανάπτυξη και η εξέλιξη είναι αδιάκοπες διαδικασίες με στόχο να είμαστε ο αξιόπιστος συνεργάτης της επιχείρησής σας. Με συνεχείς επενδύσεις, στρατηγικές συμμαχίες, καινοτόμες τεχνολογίες και πρωτοποριακά προϊόντα, η DP PUMPS προσφέρει στους πελάτες της σε παγκόσμιο επίπεδο ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την εκπλήρωση των επιχειρηματικών τους στόχων.

Η κάθετη ενοποιημένη οργανωτική δομή της DP PUMPS περιλαμβάνει ένα σύγχρονο χυτήριο, στο οποίο πραγματοποιείται η χύτευση διαφόρων υλικών, όπως χυτοσίδηρος, χαλκός και ανοξείδωτος χάλυβας.


Το όραμα της ΔΡΑΚΟΣ - ΠΟΛΕΜΗΣ είναι η παροχή λύσεων στις ειδικές ανάγκες των πελατών βάσει της σφαιρικής τεχνογνωσίας που διαθέτουμε στη μηχανική. Η συγκεκριμένη ευθύνη ανατίθεται στους εξαιρετικά εξειδικευμένους μηχανικούς και το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό μας.