ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Πιστοποίηση σύμφωνα με την Οδηγία ATEX 2014/34/EU

Τα ειδικά εύρη των προϊόντων της ΔΡΑΚΟΣ - ΠΟΛΕΜΗΣ είναι πιστοποιημένα ως προς τη συμμόρφωση με την Οδηγία ATEX 2014/34/EU.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες

ISO 9001, 14001 & 45001

Η ΔΡΑΚΟΣ - ΠΟΛΕΜΗΣ είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες