ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Πιστοποίηση σύμφωνα με την Οδηγία ATEX 94/9/EC

Τα ειδικά εύρη των προϊόντων της ΔΡΑΚΟΣ - ΠΟΛΕΜΗΣ είναι πιστοποιημένα ως προς τη συμμόρφωση με την Οδηγία ATEX 94/9/EC.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες

ISO 9001, 14001 & 18001

Η ΔΡΑΚΟΣ - ΠΟΛΕΜΗΣ είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες