ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε μαζί μας, στην DP PUMPS, σε οποιαδήποτε θέση, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ακόλουθη διεύθυνση: info@dppumpsgroup.com