Δελτίο τύπου: 2η αναβάθμιση του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) Ρεβυθούσας
—Ρεβυθούσα, Αττική, Ελλάδα

22/11
Ρεβυθούσα, Αττική, Ελλάδα

Η DP PUMPS προμηθεύει κάθετες αντλίες μικτής ροής ένα από τα σημαντικότερα έργα LNG στην Ανατολική Ευρώπη..

Η DP PUMPS Δράκος Πολέμης ανακοινώνει με υπερηφάνεια την ανάπτυξη της 3ης και μεγαλύτερης δεξαμενής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσα στην Ελλάδα, ένα κορυφαίο Ευρωπαϊκό έργο που έλαβε 40.000.000 Ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο της Πολιτικής για τη Συνοχή και στο οποίο η DP PUMPS, για την κατασκευή του οποίου η εταιρεία διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο. 

Ειδικότερα, το έργο περιλάμβανε 3 κάθετες αντλίες μικτής ροής με τις ακόλουθες προδιαγραφές: Q = 6582 m3/h, H = 55 m, 1350 kW – 740 RPM.

Την περασμένη Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου, ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κύριος Σταθάκης, έκοψε την κορδέλα στον αναβαθμισμένο τερματικό σταθμό, ο οποίος πλέον θεωρείται κομβικό σημείο φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δηλώνοντας τα εξής: «Η Ρεβυθούσα είναι πολύτιμο πετράδι στο στέμμα του εθνικού συστήματος φυσικού αερίου».

Η κατασκευή του έργου πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια: Το πρώτο στάδιο περιλάμβανε την από κοινού παραγωγή της μονάδας ενέργειας και θέρμανσης και το δεύτερο στάδιο περιλάμβανε την επέκταση της αποθηκευτικής ικανότητας του τερματικού σταθμού Ρεβυθούσας. Η κατασκευή της τρίτης δεξαμενής καθώς και η αναβάθμιση των ναυτιλιακών εγκαταστάσεων και η εγκατάσταση νέου τεχνολογικού εξοπλισμού με στόχο την αύξηση του ρυθμού εξαερίωσης αποτέλεσαν στο σύνολό τους μέρος του δεύτερου σταδίου.

Ως Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, η Κορίνα Κρέτσου δήλωσε ότι λόγω αυτού του έργου, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικονομήσουν χρήματα από τους λογαριασμούς ενέργειας, ενώ παράλληλα η Ελλάδα θα επανεπιβεβαιώσει τη θέση της ως πύλη για την παροχή φυσικού αερίου προς μια ασφαλή και διασυνδεδεμένη ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

Σύμφωνα με τον κύριο Γεώργιο Πολέμη, τον Αντιπρόεδρο της DP PUMPS: «Η εταιρεία μας είναι πάντα στο επίκεντρο των εξελίξεων. Προωθούμε την καινοτομία και προσφέρουμε εξειδίκευση υψηλής ποιότητας σε όλες τις υπηρεσίες που διαθέτουμε.»